REGULAMIN REZERWACJI DOKONANEJ PRZEZ INTERNET,E-MAIL, TELEFON

 

 

 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych przez LUXURY TRANSFER KRAKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce , w Skawinie, ul. Wojska Polskieo 21H, 32-050 Skawina, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000783462, NIP: 9442263818, REGON: 38318037600000,   kom: +48 513 767 800;  e- mail: office@luxurytransfer.plTransakcje

2. Transakcje.

Tranzakcje realizowane za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie www.luxurytransfer.pl, pośrednictwem adresu : office@luxurytransfer.pl oraz telefonicznych . Firma Luxury Transfer Kraków przyjmuje płatności za rezerwacje gotówką lub kartą bezpośrednio u kierowcy po zakończonej usłudze lub przed rozpoczęciem usługi, oraz w trakcie dokonania rezerwacji w panelu rezerwacji za pomocą systemu PAYNOW, operatorem płatności jest  M BANK S.A Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

 • Przelew online
 • Blik
 • Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

Po dokonaniu rezerwacji  otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji z formą płatności na prywatny adres email. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Reklamacje.

Reklamacje związane ze świadczeniem usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.                                Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta o ich uzupełnienienie w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 3 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

4. Zasady zwrotów i anulacji .

Gość zostaje obciążony za rezerwację zgodnie z polityką anulacji konkretnej oferty zawartej w pisemnym potwierdzeniu rezerwacji otrzymanym przez gościa: za całość lub część rezerwacji. Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 3 dni przed przyjazdem. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji po terminie bezpłatnej anulacji . Rezerwacja jest gwarantowana po dokonaniu wpłaty całości kwoty bądź depozytu.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

5. Dane dotyczące transakcji:

Typ, numer karty płatniczej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty płatniczej) są wprowadzane na stronie PAYNOW oraz BLUE MEDIA, która szyfrowana jest przy użyciu protokołu SSL . Firma LUXURY TRANSFER KRAKÓW nie przechowuje i nie przetwarza numerów kart płatniczych, a jedynie informacje o typie karty oraz 4 ostatnie cyfry jej numeru.

6. Polityka prywatności.

Zadne dane osobowe klientów nie będą przekazywane, ani sprzedawane osobom trzecim, chyba że będzie to prawnie wymagane.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Luxury Transfer Kraków Sp. zo.o z siedzibą w Skawinie przy ul. Wojska Polskiego 21H.Podanie danych jest dobrowolne. Dane przetwarzane są w celu: nawiązania / odpowiedzi na korespondencję oraz jej równoczesnej archiwizacji .Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo usunięcia danych w każdym czasie.